FHU NOWA Małgorzata Korbaś realizuje projekt projekt pn.:

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych zabiegów kosmetycznych do oferty firmy” dofinansowany z Funduszy Europejskich.


Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup dwóch innowacyjnych urządzeń pozwalających na wprowadzenie innowacyjnych zabiegów kosmetycznych do oferty firmy oraz utrzymanie miejsc pracy.

Dzięki projektowi wdrożone zostaną innowacje technologiczne w skali ponadregionalnej: produktowa (nowa i ulepszona usługa) oraz organizacyjna (moduł sklepu online). Efektem projektu będzie wejście na rynek ponadregionalny, poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, wzrost konkurencyjności firmy na rynku oraz utrzymanie miejsc pracy.

 

Wartość projektu: 657 908,08 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 508 191,22 zł