Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w celu realizacji usługi w Salonie Urody Evolution jest Firma Handlowo-Usługowa NOWA Małgorzata Korbaś z siedzibą w Katowicach przy ulicy Piastów 6.
2. Dane osobowe, takie jak: Imię, Nazwisko, Numer Telefonu, przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty, realizacji usługi fryzjerskiej i kosmetycznej oraz wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pana / Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tylko na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
3. Wizerunek osób wchodzących do salonu jest rejestrowany poprzez system monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa w salonie.
4. Pani/Pana dane osobowe takie jak: Imię, Nazwisko, Numer telefonu będą przechowywane na serwerze podmiotu zewnętrznego – firmy Ocean Media Paweł Ziewiecki z siedzibą w Radomiu przy ul. Zwoleńskiej 9d. Administrator Danych (FHU NOWA Małgorzata Korbaś) powierza dane osobowe firmie Ocean Media, która na podstawie umowy powierzenia danych osobowych przetwarza ww. dane wyłącznie w celach związanych z działalnością salonu, przy zapewnieniu stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

Ponadto informuję że ma Pan/Pani prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawne.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wyznaczenia terminu wizyty oraz  bezpiecznego wykonania usługi.